logo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

07/02/2018 827

Ngày 06/02/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chủ trì Hội nghị là PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng; Tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Viện.

 

       Viện SKNN & MT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đầu ngành về sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học, phòng chống tai nạn thương tích. Hiện nay Viện có 17 các khoa, phòng, trung tâm với tổng số 147 cán bộ viên chức, người lao động.

 

 

 Toàn cảnh Hội nghị

 

        Trong năm 2017,  được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phát huy tốt các nguồn lực sẵn có để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Viện chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường các hoạt động dịch vụ chuyên ngành đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Tham mưu hiệu quả cho Bộ Y tế về chuyên môn, kỹ thuật trong xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến chuyên ngành; đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các đơn vị tuyến dưới về hướng dẫn, tư vấn, giám sát công tác chuyên môn, kỹ thuật thuộc chuyên ngành Viện phụ trách; hỗ trợ Bộ Y tế và các đơn vị xử trí kịp thời các sự kiện y tế công cộng liên quan đến sức khoẻ người lao động, sự cố môi trường,…; tăng cường hợp tác, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống phát triển dịch vụ chuyên ngành. 

 

 

 

 

       Công tác  nghiên cứu khoa học luôn được Viện quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ với 22 đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học các cấp gồm 01 đề tài cấp nhà nước, 03 đề tài cấp bộ, 7 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài hợp tác quốc tế và đề xuất 9 đề tài cơ sở năm (2018-2019). Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hoạt động kiểm định độc lập và dự án hỗ trợ quản lý chất thải Bệnh viện được Viện hoàn thành tốt. Tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, liên Bộ và hỗ trợ hiệu quả cho địa phương xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện đã lập kế hoạch và tiến hành xây dựng Đề án “Nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động, kiểm soát bệnh nghề nghiệp” giai đoạn 2017-2020. Công tác Chỉ đạo tuyến năm 2017 đã đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị cần hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành, thể hiện vị thế của Viện quốc gia đầu ngành. Trong năm qua, Viện cũng đã tổ chức thành công các lớp đào tạo lại, đào tạo liên tục với 40 lớp trên tổng số 2.303 học viên. Cũng trong năm 2017, Viện đã tiếp đón và tổ chức các buổi làm việc về hợp tác kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp nghiên cứu với rất nhiều lượt đoàn khách quốc tế  đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Trường đại học Indonesia,... Đồng thời Viện cử các cán bộ ra nước ngoài tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học, hợp tác kỹ thuật, nghiên cứu học tập và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực chuyên ngành. Hoạt động cung cứng dịch vụ chuyên ngành được đẩy mạnh góp phần tăng nguồn thu đầu tư cho các hoạt động chuyên môn; cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên; đồng thời tạo tiền đề thực hiện định hướng tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế, Chính phủ. Viện đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe nghề nghiệp cho hàng nghìn lượt người lao động ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong cả nước.

 

 

       Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Viện đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2018, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Y tế  giao. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được đề ra là tận dụng vị thế và khai thác hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là với đối tượng cán bộ trẻ. Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện. Mở rộng khai thác thị trường ở những chuyên ngành mới như tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi; vệ sinh - sức khỏe trường học; Sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc thuộc lĩnh vực SKNN, VS-SKMT và VS-SKTH.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng

 

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức Viện vào thành công chung của Viện. Viện trưởng đề nghị tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đã đạt được đồng thời không ngừng đổi mới trong nghiên cứu khoa học và đạo tạo, tiếp tục xây dựng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn đưa Viện xứng tầm là viện nghiên cứu đầu ngành về sức khỏe và môi trường có khả năng cạnh tranh, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng.

       Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2017, Lãnh đạo Viện đã trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân và tập thể đã có nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua.

 PHÒNG CNTT - TV - TT