logo

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP CẤP CHỨNG CHỈ TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG & ECGONOMI TRONG QUAN TRẮC MÔI...

10/10/2019 1523

 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là viện khoa học đầu ngành cấp Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế về các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học. Một trong những chức năng nhiệm vụ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp bao gồm hoạt động đào tạo cấp Chứng chỉ các lớp liên quan đến lĩnh vực khám sức khỏe nghề nghiệp. Từ ngày 23/9 đếm ngày 25/9, Viện đã tổ chức thành công khóa đào tạo Tâm sinh lý lao động-ecgonomi trong quan trắc môi trường lao động.

 

 

Về mục tiêu, học viên cần nắm được đầy đủ các kỹ thuật quan trắc môi trường lao động gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Ngoài ra Viện còn hỗ trợ chuyên môn trong và sau thời gian làm việc tại cơ sở.

 

 

Các học viên tham gia khóa học là những người đến từ nhiều trình độ khác nhau và nhiều đơn vị khác nhau trên cả nước. Tuy nhiên, trên tinh thần học hỏi, đào sâu chuyên môn, tất cả các học viên đều giữ thái độ say mê, liên tục đưa ra các tình huống để đặt câu hỏi cho giảng viên.

 

 

Công tác chuẩn bị lớp học rất chu đáo. Đa phần các học viên có phản hồi rất tích cực với sự chuẩn bị của Viện. Đặc biệt, Trung tâm Đào tạo & QLKH đã đặt ăn trưa cũng như chuẩn bị đồ ăn nhẹ giữa giờ cho các học viên.

 

 

Trong khuôn khổ thời gian 1 tuần học tập trung, các giảng viên đã cố gắng truyền tải kiến thức cũng như kinh nghiệm cốt lõi nhất đến các học viên. Hi vọng Viện sẽ tổ chức nhiều khóa học thành công hơn nữa để thêm nhiều người nữa có thể hoạt động trong lĩnh vực Tâm sinh lý lao động-ecgonomi trong quan trắc môi trường lao động.