logo

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (APLAC) Và FERA SCIENCE -UK CHỨNG...

16/06/2017 1727

 

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (APLAC)

FERA SCIENCE -UK CHỨNG NHẬN CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CỦA KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

 

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (ĐBCLKQTN) là yêu cầu quan trọng nhất đối với các phòng thử nghiệm trên Thế giới. ĐBCLKQTN bao gồm:

-ĐBCLKQTN nội bộ (Các PTN thực hiện các thử nghiệm lặp lại, tái lặp, thu hồi…) để thường xuyên tự đánh giá độ chính xác của các kết quả;

-ĐBCLKQ bên ngoài: Tham gia các chương trình Thử nghiệm thành thạo (Proficiency Testing, PT):là một trong những công cụ quan trọng được các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng sử dụng để đánh giá năng lực và chất lượng kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu, đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng trong hoạt động của mình và sử dụng kết quả để chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm. Có 2 lựa chọn:

            + Tham gia các chương trình PT với các đơn vị trong nước: Có ưu điểm chi phí tham gia rẻ nhưng các nhà cung cấp chỉ tuân thủ theo chứ chưa được công nhận phù hợp các điều kiện ISO 17043:2010, ngoài ra do chỉ có các PTN trong nước tham gia sẽ dẫn đến tình trạng các PTN tham khảo kết quả của nhau, vì vậy sự đánh giá có thể chưa thật sự khách quan và cũng chỉ có giá trị tại Việt Nam

+ Tham gia các chương trình PT với các đơn vị Quốc tế đã được công nhận ISO 17043:2010: là sự đánh giá khách quan, độc lập nhất và có giá trị trên thế giới vì có sự tham gia của nhiều PTN trên thế giới.

Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia PT rất được các cơ quan công nhận quốc tế, khu vực và quốc gia quan tâm. Đặc biệt, các cơ quan công nhận trên thế giới đã ký Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á Thái Bình Dương (APLAC), có trụ sở đặt tại Viện Quốc gia về Sức khỏe cộng đồng, Trung tâm độc học, Quebec (Canada). APLAC là 1 trong 2 nhà cung cấp PT trên thế giới về các kim loại trong mẫu sinh học và chương trình PT của APLAC chỉ dành cho các phòng thử nghiệm đã được công nhận ISO 17025, phải được các cơ quan công nhận của nước sở tại giới thiệu tham gia.

Fera Science Ltd. là một tổ chức chứng nhận độc lập uy tín cao đã có lịch sử hơn 100 năm của Vương Quốc Anh. Các chương trình thử nghiệm thành thạo Fapas của Fera Science Ltd. đã được công nhận phù hợp ISO 17043:2010, có sự tham gia của các phòng thử nghiệm tại hơn 100 nước trên thế giới.  Việc tham gia các chương trình này và được đánh gía đạt kết quả là một bằng chứng khách quan có giá trị cao về tính chính xác của các kết quả thử nghiệm của các phòng thí nghiệm.

Đa số các PTN tại Việt Nam thực hiện với các nhà cung cấp Thử nghiệm thành thạo trong nước. Chỉ một số ít các PTN chủ yếu liên quan đến yêu cầu về kiểm nghiệm thực phẩm xuất khẩu mới tham gia thử nghiệm Quốc tế.

Nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, chứng minh năng lực xét nghiệm của Viện trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt về xét nghiệm sinh hóa, Khoa xét nghiệm và Phân tích đã tham gia tham gia thử nghiệm liên phòng thí nghiệm Quốc tế APLAC và Fapas. Các mẫu phân tích được chuyển phát nhanh trực tiếp từ trụ sở của APLAC từ Quebec, Canada và Fera Science Ltd tại Sand Hutton, York, Anh  đến các PTN trên toàn thế giới. Các PTN sulbmit kết quả online và nhận đánh giá online.

 Tất cả các kết quả phân tích Pb, As, Cd, Cr, trong các mẫu sinh học (máu, nước tiểu, tóc) và Legionella trong nước của Khoa Xét nghiệm và Phân tích đều được xác nhận rất chính xác so với kết quả của chương trình với tất cả các kết quả |Z| score đều < 2, đặc biệt một số chỉ số như Asen trong nước tiểu, chì trong máu, trong tóc..có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Kết quả cụ thể:

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM QUỐC TẾ

STT

Tên chỉ tiêu

Kết quả

Z score 

Chương trình

1.     

Chì trong máu (Blood lead)

 

 

aPLAC PT T86R

metal in biological material

lAB: ap-001

 

G1

0.29

 

G2

0.68

 

G3

0.52

2.     

Chì trong nước tiểu (Urine lead)

 

 

H1

-0.50

 

H2

-0.25

 

H3

-0.26

3.     

Chì trong tóc (Hair lead)

 

 

I1

-0.14

 

I2

-0.22

4.     

Asen trong nước tiểu (Urine Arsenic)

 

 

H1

-0.89

 

H2

-0.33

 

H3

-0.13

5.     

Cd trong máu (Blood Cadmium)

 

 

G1

1.05

 

G2

1.27

 

G3

1.90

6.     

Cd trong nước tiểu (Urine Cadmium)

 

 

H1

1.60

 

H2

0.34

7.     

Crom trong nước tiểu (Urine Chromium)

 

 

H1

0.55

 

H2

1.65

 

H3

0.80

8

Environmental Legionella spp

-1.8

fAPAS lg 0103

Lab: 25

 

Yêu cầu: |Z| score ≤ 2

Kết quả này là sự đánh giá khách quan, độc lập của một tổ chức uy tín Quốc tế, khẳng định chất lượng các kết quả thử nghiệm của Khoa xét nghiệm và Phân tích, đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025 về xét nghiệm chì trong máu tại Việt nam.

Khoa XN & PT sẽ tiếp tục tham gia thử nghiệm liên phòng Quốc tế thời gian tiếp theo nhằm duy trì và khẳng định chất lượng PTN.