logo

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp 2020 (mới)

08/07/2020 180

 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trân trọng thông báo tổ chức các lớp đào tạo 2020. Kính mời các đơn vị có nhu cầu đăng kí tham gia lớp học và gửi thông tin đăng kí về địa chỉ:

Email: daotao.nioeh@gmail.com

Thông tin về các lớp xem tại link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u3s228OswsJhbDTXjkt4Cwgel94u-jyD