logo

THAM DỰ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI NGÀNH Y TẾ NĂM 2019

21/05/2019 2153

THAM DỰ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI NGÀNH Y TẾ NĂM 2019

Ngày 16/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tham dự “Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, người lao động giỏi ngành y tế năm 2019” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đã có 15 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 21 cá nhận được tặng bằng khen của Bộ Y tế và 175 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam. Đây là ghi nhận đối với những đóng góp của các công đoàn viên trong các hoạt động công đoàn ngành y tế và trong các hoạt động phát triển của đơn vị. Công đoàn Viện SKNN&MT vinh dự có đồng chí Đỗ Phương Hiền được nhận bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

   

Đ/c Phạm Thanh Bình – Chủ tịch CĐYTVN phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Phan Văn Anh – P.chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu

   

Lễ trao tặng bằng khen của TLĐLĐVN, Bộ Y tế và CĐYTVN