logo

Thách thức và thời cơ.

23/03/2019 369

 TS .Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2019,  tại trụ sở Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tiếp đoàn công tác của  Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế đến làm việc về tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đối với PGS.TS. Doãn Ngọc Hải và làm việc với tập thể lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ của Viện.