logo

Lớp tập huấn Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT...

14/06/2019 1009

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công lớp tập huấn  “Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT và Hướng dẫn câp nhật, chuyển đổi sang phiên bản mới TCVN ISO/IEC 17025 : 2017” tại tp.Hồ Chí Minh

 

Tiếp tục thành công của lớp tập huấn tại Hà Nội, Viện SKNN & MT đã mở lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT và Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi sang phiên bản mới TCVN ISO/EC 17025 : 2017” tại TP. Hồ Chí Minh, trong hai ngày 10-11/6/2019. Lớp học lần này đã thu hút sự tham dự của 80 học viên đến từ 19 tỉnh/thành phía Nam. Đông đảo các cán bộ tham dự lớp học hiện  đang công tác tại các đơn vị như Sở y tế, CDC/Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các cơ sở cung cấp nước.

PGS.TS Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện SKNN & MT đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn, trong bài phát biểu khai mạc, PGS.TS Doãn Ngọc Hải đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng nước cũng như sự cần thiết phải xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước, bảo vệ sức khỏe người dân và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.