logo

Làm việc với TS. Madelein Estryn Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

10/01/2018 1741

 

Sáng ngày 08/01/2018, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng cùng PGS.TS. Nguyễn Bích Diệp chuyên gia cao cấp, trưởng/phó khoa phòng chuyên môn đã có buổi tiếp đón và làm việc cùng TS. Madelein Estryn – Behar, chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp, làm việc tại Bệnh viện Ergonomics, Pháp.

 

PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng trong buổi tiếp và làm việc với chuyên gia

 

Tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Bích Diệp đã giới thiệu chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các hoạt động chuyên môn của Viện. Ngoài ra, cũng giới thiệu một số nghiên cứu trong lĩnh vực Tâm sinh lý lao động – ecgônômi và thông tin về Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ được tổ chức vào tháng 9/2018.

 

 

TS. Madelein Estryn – Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp đã giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về ecgônômi ứng dụng trong cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế tại một số bệnh viện ở Pháp, đặc biệt chia sẻ các kinh nghiệm về nghiên cứu và đào tạo về ecgônômi tham gia khi triển khai can thiệp tại Pháp, kinh nghiệm tổ chức cũng như tham gia các Hội nghị liên quan sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe người lao động, nhân viên y tế tại các nước Đông Nam Á. TS. Madelein Estryn cũng đã chia sẻ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực tâm sinh lý lao động – ecgônômi cho cán bộ chuyên môn của Viện để cùng chia sẻ và trao đổi cơ hội hợp tác.

 

 TS. Madelein Estryn – Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

 

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Viện, PGS. TS Doãn Ngọc Hải cảm ơn TS. Madelein Estryn – Behar đã quan tâm đến hoạt động về sức khỏe nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động- ecgônômi tại Việt Nam, đặc biệt dành thời gian đến thăm và làm việc với Viện. TS. Madelein Estryn – Behar mong muốn tiếp tục chia sẻ, tư vấn và trao đổi với cán bộ chuyên môn của Viện qua email về các hoạt động liên quan chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế, mong muốn tham dự và có bài trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ 5 vào tháng 9/2018.

 

PHÒNG CNTT - TV - TT