logo

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

03/07/2018 1678

 

Ngày 29/06/2018 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, và toàn thể viên chức, người lao động Viện.

 

 

 

Trong chương trình Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp chỉ đạo tuyến trình bày kết quả hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sáu tháng cuối năm của Viện. Trong năm 2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và tiếp tục triển khai 09 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ như đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ môi trường năm 2018: Xây dựng mô hình thí điểm quản lý chất thải tái chế của bệnh viện (2017-2018); Tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế” (2017-2019); Nhiệm vụ Quan trắc môi trường lao động khu vực phía Bắc năm 2018; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kĩ thuật và tiêu chuẩn kĩ thuật Việt Nam về Vệ sinh lao động;  Triển khai nhiệm vụ Kiểm định độc lập – Dự án Hỗ trợ quản lý chất thải bệnh viện (2015-2019). Trong năm 2018 Viện đặt kế hoạch cung cấp dịch vụ chuyên ngành đạt 80 tỷ đồng, đã đang phấn đấu mở rộng khai thác thị trường để đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra.

Trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Viện đã nỗ lực tuyên truyền, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân tại các khu công nghiệp trên cả nước.

 

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của Viện đã thảo luận và thông qua các Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Đào tạo bồi dưỡng CCVC, Quy định quản lý thời giờ làm việc. Chương trình Hội nghị còn có nội dung báo cáo hoạt động hết nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

 

Hội nghị cũng đưa ra thảo luận dân chủ về những khó khăn, hạn chế về hiệu quả các mặt hoạt động từ đó đề ra phương án khắc phục đẩy mạnh phát triển chuyên môn cũng như phát triển tối đa tiềm năng của Viện.

Kế hoạch trong sáu tháng cuối năm Viện tiếp tục tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai phương án để nâng cao công tác chuyên môn song song với phát triển hoạt động dịch vụ phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu dịch vụ 80 tỷ đồng.

 

 

 

 

Phòng CNTT