logo

Đại hội Chi bộ khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020 thành công tốt đẹp

13/09/2017 1017

     Sáng ngày 31/8/2017, Chi bộ khối Văn phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường chọn tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ.

 

 

     Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Doãn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, đại diện của Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ cơ sở trong Viện.

     Theo báo cáo nhiệm kỳ 2015-2017 tại Đại hội, tính đến tháng 9 năm 2017, sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng có 14 đảng viên, trong đó về trình độ chuyên môn có 12 đồng chí trình độ Đại học; 01 đồng chí trên đại học, về chính trị: có 03 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Chi bộ khối Văn phòng lãnh đạo 04 phòng chức năng là: Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện - Truyền thông.

     Mặc dù có những khó khăn chung nhất định, những thách thức mà nền kinh tế và xã hội đang phải đối mặt, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của Chi ủy, và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đề ra. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng ủy khối và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.