logo

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ CỦA VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

13/09/2017 661

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ CỦA VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

       Trong không khí của mùa thu cách mạng, cuối tháng 8 và đầu tháng 9, các chi bộ cơ sở của Đảng bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2017. Chi bộ Khối Văn phòng được chọn làm đại hội điểm, sau khi rút kinh nghiệm, các Chi bộ: Chi bộ Khối Nghiệp Vụ, Chi bộ Sức khỏe nghề nghiệp, Chi bộ Sức khỏe cộng đồng, Chi bộ Xét nghiệm và Phân tích, Chi bộ Môi trường lao động đã tiến hành đại hội.

       100% Chi bộ cơ sở đã tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

        Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Quận ủy, Đảng ủy Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản hướng dẫn các Chi bộ cơ sở đảng thực hiện quy trình về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự; phân công các Đảng ủy viên chỉ đạo đại hội cơ sở. Công tác nhân sự trước và trong đại hội được đảng ủy Viện chỉ đạo chặt chẽ, tất cả các Chi bộ đã làm tốt công tác nhân sự đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương đại hội. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội luôn được sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của Đảng ủy Viện.

        Chi bộ Khối Văn phòng, Chi bộ Khối Nghiệp Vụ, Chi bộ Sức khỏe cộng đồng, Chi bộ Xét nghiệm và Phân tích, Chi bộ Môi trường lao động theo chủ trương, trong đại hội trực tiếp bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ; Chi bộ Sức khỏe nghề nghiệp bầu Chi ủy có 03 đồng chí. 100% đại hội Chi bộ đã bảo đảm việc bầu cử dân chủ để lựa chọn cấp ủy viên là cán bộ ưu tú và bảo đảm tiêu chuẩn. Tỉ lệ cán bộ nữ đạt 69%. Chất lượng cán bộ cấp ủy chi bộ mới cao, có đến 85% cán bộ có trình độ trên đại học.

       Với kết quả ở đại hội các Chi bộ cơ sở đã đáp ứng được nguyện vọng của đảng viên, đây là tiền đề để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đại hội, triển khai các nội dung của đại hội đề ra, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống để đạt mục tiêu tăng trưởng chung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 2015-2020.