logo

LỚP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI: XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ LẬP KẾ HOẠCH

27/08/2019 3292

Một trong những kĩ năng mà một nhân viên ở bất cứ đâu cũng đều cần đến đó là biết cách thiết lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch. Nhằm trang bị cho đội ngũ nhân viên mới những kĩ năng đó, chiều ngày 26/8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn nằm trong kế hoạch đào tạo. Hướng dẫn lớp học là Bà Lưu Thị Tố Hoa- giám đốc công ty từ Green. Sự tham dự đầy đủ của 27 học viên đã góp phần làm nên sự thành công của buổi tập huấn.

 

 

 

Triển khai lớp học diễn ra thông qua 2 nội dung chính đó là thiết lập mục tiêu cá nhân và xây dựng kế hoạch. Trong đó, giảng viên đã giới thiệu về lẽ sống và các yếu tố tạo nên lẽ sống của mỗi cá nhân. Một lần nữa, mục tiêu SMART được đưa ra khóa học rất chi tiết kết hợp với bài giảng được học trong buổi 2.

 

 

Bên cạnh đó là lòng biết ơn và sự chia sẻ, thông qua khóa học, giảng viên và các học viên nêu cao tinh thần biết ơn với Viện đã tạo cơ hội học tập cho nhân viên mới tiếp cận với những kiến thức và kĩ năng cực kì thiết thực, tạo cơ hội phát triển đội ngũ nhân sự vững mạnh.

 

 

Kết thúc buổi học, 100% học viên đều đặt ra một mục tiêu ngắn hạn, tạo các group chia sẻ hỗ trợ và hỗ trợ cùng thực hiện các mục tiêu. Trong buổi học tiếp theo, các  học viên sẽ chia sẻ tiến độ thực hiện các mục tiêu cũng như những khó khăn mà mỗi cá nhân đã trải qua để đạt được những mục tiêu của mình.