logo

Lớp tập huấn Kỹ thuật xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý trong nước thải

16/01/2015 1214
 

          Từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2015, tại phòng Hóa lý khoa Xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao – Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn “ Kỹ thuật xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý trong nước thải” cho cán bộ trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Dương nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm.

          Tham gia giảng dạy là các cán bộ của Khoa Xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao (ThS. Lê Thái Hà, ThS Võ Thị Minh Anh, ThS Lương Thị Thanh Thủy, KS Nguyễn Phương Hằng, KS Nguyễn Minh Hải và các KTV).

 

 
 

Các học viên được hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm

 

          Trong thời gian học tập, học viên sẽ được tìm hiểu về kỹ thuật xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý trong nước thải gồm: BOD, COD, Amoni, Sunfua, Nitrat (NO3), chất rắn lơ lửng, Asen, thủy ngân, chì, Nitơ tổng, Phốt phát, Dầu mỡ động thực vật. Tại các buổi học, học viên được các giảng viên hướng dẫn các kỹ năng thực hành và trực tiếp thực hiện các qui trình xét nghiệm với những máy móc hiện đại.

          Ngoài các nội dung lý thuyết và thực hành theo chương trình tập huấn, khóa học còn là cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các kỹ thuật giúp nâng cao năng lực giám sát, quan trắc môi trường y tế theo thông tư 31/2013/TT-BYT về quan trắc tác động môi trường.