logo

Tập huấn Bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

21/09/2017 3336

 

Trong các ngày từ 18/09 đến 29/09/2017, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường  tổ chức lớp tập huấn Bệnh nghề nghiệp cho các bác sĩ thuộc các Trung tâm y tế dự phòng, các đơn vị có nhu cầu về tập huấn chương trình Bệnh nghề nghiệp.

 

 

 

Theo qui định của Luật an toàn vệ sinh lao động trách nhiệm của người làm y tế hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát môi trường lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám Bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhằm đạt được mục tiêu: Quản lý, kiểm soát các Bệnh nghề nghiệp và tiến tới giảm dần tỷ lệ mắc mới một số bệnh nghề nghiệp, đảm bảo nâng cao sức khỏe của người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trên các mặt trận kinh tế, chính trị và xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

Tại lớp tập huấn các học viên được tìm hiểu về Đại cương bệnh nghề nghiệp, Vệ sinh – an toàn lao động, độc chất học môi trường. Chương trình cũng cung cấp nhiều kiến thức quan trọng như Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp, bệnh nhiễm độc benzen nghề nghiệp, bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp, bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật, ung thư nghề nghiệp, bệnh da nghề nghiệp, điếc nghề nghiệp, đục thủy tinh thể nghề nghiệp…Bên cạnh đó các học viên cũng được học về cách phân loại tổn thương bệnh bụi phổi ILO và đọc phim Xquang bệnh bụi phổi. Thực hành đo điếc, đo chức năng hô hấp và đọc đánh giá kết quả; kiến tập tại phòng sinh hóa huyết học của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và cuối cùng là thực địa tại cơ sở sản xuất.

 

 

 

Khóa tập huấn cung cấp những kiến thức, kỹ năng bổ ích thiết thực và giúp cho học viên có thêm kinh nghiệm và nâng cao kiến thức trong công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 

PHÒNG CNTT - TV -TT