logo
GIỚI THIỆU CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN  CHO ĐIỀU...

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐIỀU... 24/09/2017

Để giúp các Bệnh viện nắm được thực trạng chất lượng nước RO của mình từ đó có các giải pháp xử l...


Các chỉ tiêu xét nghiệm nước

Các chỉ tiêu xét nghiệm nước 20/12/2016

Bộ chỉ tiêu quy chuẩn về chất lượng nước

THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO  DÙNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO DÙNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO 03/08/2017

Ngày 28/6/2017 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã gửi công văn số 212/SKNN &MT đến Giám ...


Chì (Pb)

Chì (Pb) 31/03/2017

Trong thạch quyển (lớp rắn vỏ trái đất sâu 16 km), chì có hàm lượng 1,6.10-4% khối lượng. Như vậy...