logo
Chì (Pb)

Chì (Pb)

31/03/2017

Trong thạch quyển (lớp rắn vỏ trái đất sâu 16 km), chì có hàm lượng 1,6.10-4% ...

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký khí...

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký khí...

02/11/2015

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng ...

Mangan trong nước

Mangan trong nước

04/05/2015

Mangan là một kim loại màu trắng bạc, có kí hiệu Mn và có số hiệu nguyên tử ...

Clorua (Cloride) trong nước

Clorua (Cloride) trong nước

04/05/2015

Clorua phân bố rộng trong tự nhiên, thông thường clorua tồn tại ở dạng muối ...

Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

08/10/2014

Những bệnh này có thể lây truyền qua tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh ...