logo
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

12/10/2018

Với mục đích hỗ trợ các bệnh viện có điều trị thận nhân tạo kiểm soát ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

26/02/2018

Ngày 23/2/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cùng Bệnh viện Bạch ...

Họp nhóm kỹ thuật góp ý dự thảo Hướng dẫn kiểm soát chất lượng nước RO dùng cho điều trị lọc máu.

Họp nhóm kỹ thuật góp ý dự thảo Hướng dẫn kiểm soát chất lượng nước RO dùng cho điều trị lọc máu.

17/11/2017

Trong khuôn khổ hoạt động “Xây dựng quy trình an toàn trong xử lý và giám sát ...

Bất đồng về cơ sở tính toán mức đền bù nạn nhân chạy thận Hòa Bình

Bất đồng về cơ sở tính toán mức đền bù nạn nhân chạy thận Hòa Bình

16/11/2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị mức cao nhất 242 triệu đồng cho ...

BUỔI LÀM VIỆC VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO SỬ DỤNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

BUỔI LÀM VIỆC VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO SỬ DỤNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

15/09/2017

Chất lượng nước sử dụng trong chạy thận nhân tạo là một trong những yếu ...

THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO  DÙNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO DÙNG TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

03/08/2017

Ngày 28/6/2017 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã gửi công văn số ...