logo
LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC  MINESOTA, HOA KỲ

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINESOTA, HOA KỲ

12/01/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã có buổi tiếp và làm việc với ...

Làm việc với TS. Madelein Estryn  Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

Làm việc với TS. Madelein Estryn Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

10/01/2018

Sáng ngày 08/01/2018, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, PGS. TS Doãn ...

Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành giữa  Viện SKNN&MT và...

Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành giữa Viện SKNN&MT và...

04/01/2018

Tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành ...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP...

02/01/2018

Nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát ...

Trao đổi hợp tác về các hoạt động y tế lao động, sức khỏe nghề nghiệp với chuyên gia trường Đại...

Trao đổi hợp tác về các hoạt động y tế lao động, sức khỏe nghề nghiệp với chuyên gia trường Đại...

27/12/2017

Sáng ngày 27/12/2017, Lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường PGS. TS ...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục...

26/12/2017

Từ ngày 19-21/12/2017, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đánh giá rủi ro môi ...

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn công ty RION Nhật Bản về hợp tác triển khai các hoạt động: đo, kiểm tra...

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn công ty RION Nhật Bản về hợp tác triển khai các hoạt động: đo, kiểm tra...

22/12/2017

Sáng ngày 22/12/2017, đại diện công ty RION đã sang làm việc với Viện Sức khỏe ...