logo
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT  BYT CỦA BỘ Y TẾ2

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT BYT CỦA BỘ Y TẾ2

23/03/2017

Phòng khám bệnh nghề nghiệp – Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, ...

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT  BYT CỦA BỘ Y TẾ

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT BYT CỦA BỘ Y TẾ

23/03/2017

Phòng khám bệnh nghề nghiệp – Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, ...

Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 4000 công nhân Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 4000 công nhân Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

18/10/2016

Trong các ngày từ 17/10 đến 22/10/2016, đoàn khám của Viện Sức khỏe nghề ...