logo

Tập huấn Bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Tập huấn Bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. 21/09/2017

Trong các ngày từ 18/09 đến 29/09/2017, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp ...


Khai mạc Lớp Tập huấn nâng cao năng lực nội kiểm chất lượng nước cấp của các nhà máy.

Khai mạc Lớp Tập huấn nâng cao năng lực nội kiểm chất lượng nước cấp của các nhà máy. 26/08/2017

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội về nâng cao năng lực kiểm tra, giám...