logo
Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 4000 công nhân Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 4000 công nhân Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

18/10/2016 1838

Trong các ngày từ 17/10 đến 22/10/2016, đoàn khám của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tiến hành khám sức khỏe định kì, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 4.000 công nhân của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.