logo
Dịch vụ xét nghiệm nước

Dịch vụ xét nghiệm nước

17/12/2016 3432

Hiện nay, ở Hà Nội và một số địa phương có rất nhiều hộ gia đình đang lo lắng nước sinh hoạt nhà mình có nhiễm asen, manggan và một số kim loại nặng khác hay không và làm thế nào để nhận biết cũng như cách xử lý nếu chẳng may nước không sạch.